https://www.tumulus.nl/wp-content/themes/gymappstest Rituelen | Tumulus uitvaart

Rituelen

‘Een ritueel, wat is dat?’ vroeg de Kleine Prins.
‘Dat is iets dat te vaak vergeten wordt’, zei de vos.
‘Een ritueel is dat wat de ene dag anders maakt dan de andere dag,
het ene uur verschillend van de andere uren’.
                                                       Antoine de Saint-Exupéry, De Kleine Prins

 

Iedere cultuur en religie heeft rond de uitvaart eigen rituelen. Met rituelen kunnen mensen uiting geven aan gevoelens van verdriet en rouw. Voor diegenen die een binding hebben met de kerk, zal de dominee of pastoor een leidende rol spelen in de samenstelling van de liturgie.
Daarnaast is er een groeiend aantal mensen dat zelf invulling wil geven aan het afscheid. Wij kunnen u ondersteunen in het samen bedenken en vormgeven van de afscheidsbijeenkomst die recht doet aan zowel de overledene als aan de nabestaanden. Wij gaan samen Met u op zoek naar woorden, beelden en muziek die kleur zullen geven aan het geleefde leven.

 

Belt u bij overlijden: 026 – 32 58 440
Dag en nacht bereikbaar