Opbaring

Afscheid nemen kan zo krachtig zijn
door in geborgenheid van je eigen kring

de liefde te vieren die mensen verbindt.

Vroeger was het heel gewoon om de overledene thuis op te baren. Er bestonden nog geen uitvaartcentra, waar goede koeling aanwezig was en de verzorging en opbaring door professionals werd gedaan. Dat veranderde na de tweede wereldoorlog. Het thuis opbaren raakte uit de mode.

Ongemerkt is ons door die verschuiving toch veel uit handen genomen. Er is gelukkig weer een toenemende tendens om thuis te willen sterven en ook daar te worden opgebaard. Dat is juist door de mobiele koelinstallaties mogelijk geworden. Het is fijn om in de eigen vertrouwde omgeving afscheid te nemen en in alle rust de familie en vrienden te kunnen ontvangen.
Wij komen elke dag langs om te kijken of alles goed gaat.

Is het niet mogelijk om uw geliefde thuis op te baren, dan biedt onze Rouwhuiskamer een warm alternatief. Leest u onder Rouwhuiskamer meer over de mogelijkheden.

 

Belt u bij overlijden: 026 – 32 58 440
Dag en nacht bereikbaar