Opbaring

Afscheid nemen kan zo krachtig zijn
door in geborgenheid van je eigen kring

de liefde te vieren die mensen verbindt.

 

Opbaren, waar kan dat?

Vroeger was het heel gewoon om de overledene thuis op te baren. Met de komst van (mobiele) koelingen en de mogelijkheid van lichte balseming, kunt u nu kiezen voor een thuisopbaring of een opbaring in een uitvaartcentrum.
Een opbaring in huiselijke omgeving wordt door nabestaanden vaak als fijn ervaren. Het is een belangrijk periode waarin u de overledene voor het laatst kunt zien. Dat is het ook voor kinderen, die er vaak heel gewoon mee omgaan.
De gedachte dat iemand in een prettige omgeving ligt, waar de dierbaren in eigen tempo en op eigen wijze afscheid kunnen nemen, is troostend. Daarom zullen wij altijd met u bespreken of een thuisopbaring voor u tot de mogelijkheden hoort, en wenselijk is. Zo niet, dan zullen wij op zoek gaan naar een uitvaartcentrum bij u in de buurt, waar de sfeer zo huiselijk mogelijk is. Daarnaast hebben wij onze eigen Rouwhuiskamer achter te hand: u krijgt er de sleutel van en kunt naar uw dierbare wanneer u maar wilt.

Hoe baren wij de overledene op?

In de tijd tussen overlijden en de dag van de uitvaart moet er bij een opbaring natuurlijk goed gezorgd worden voor het lichaam van de overledene. Tumulus verzorgt de manier van opbaren in overleg met de familie, want ook hier zijn er meerdere mogelijkheden. Wij controleren daarnaast ieder dag of het ‘goed’ gaat met het lichaam. Of het ‘goed gaat’ kunnen wij helaas nooit garanderen, wel gebruiken wij de volgende opbaarmogelijkheden om de dagen zo goed mogelijk te laten verlopen:

Koelen van het lichaam

We leggen de overledene op een koelplaat waar een deken overheen ligt. Dit kan op bed of op een baar (of in een kist). De overledene dekken we toe met een deken (dat kan een ‘eigen’ deken zijn).
Voordelen:
– Na het geven van de laatste zorg zijn er geen extra handelingen nodig.
– Uw dierbare overledene kan direct na de laatste verzorging opgebaard worden; thuis of in het uitvaartcentrum
Nadelen:
– Het lichaam van de overledene voelt koud aan
– U hoort de motor van de koeling

Lichte balseming / Thanatopraxie

Sinds 1 januari 2010 is thanatopraxie in Nederland toegestaan. Dit is een vorm van conservering van het overleden lichaam door een lichte balseming. Een koeling is dan niet nodig, het lichaam behoudt zijn natuurlijke kleur en kan op kamertemperatuur blijven. Thanatopraxie is een specialistische behandeling die wij met de hulp van een vaste thanatopracteur aanbieden. Tijdens de behandeling, wordt een conserverend middel in de bloedbaan van de overledene ingebracht en alle eigen lichaamsvloeistoffen afgevoerd. Ondertussen masseert de thanatopracteur het lichaam van de overledene zacht om een goede verdeling van de conserverende vloeistoffen te krijgen.
Voordelen:
-De overledene ziet er natuurlijker uit en voelt zacht en 'aanraakbaar' (niet zo koud) aan
-Er is geen koeling meer nodig
Nadelen:
-Balsemen is een medische ingreep die niet thuis kan plaatsvinden. Uw dierbare zal eerst naar een rouwcentrum in de buurt meegenomen worden om daar te worden gebalsemd, voordat hij/zij (bijvoorbeeld thuis) opgebaard kan worden.
-Thanatopraxie is duurder dan opbaren met behulp van een koeling

Andere vormen van opbaring zijn natuurlijk ook bespreekbaar bij ons.

 

Belt u bij overlijden: 026 – 32 58 440
Dag en nacht bereikbaar