Uitvaart op maat

U heeft altijd zelf invulling willen geven aan de bijzondere momenten van het leven. Zo ook houdt u de regie over uw eigen uitvaart. Vooraf had u hier al met de uitvaartondernemer en een enkel familielid over gesproken en uw gedachten vastgelegd in een wilsbeschikking. En dan is die plotselinge dood er…
Bedroefd, verward en verslagen voeren uw naasten uw wensen uit. Zij weten wat u graag zou zien: dat voelt goed, dat geeft hen houvast. U wenste dat uw afscheid een 'vieren van het leven' zou zijn, want zo stond u zelf in het leven: liefdevol, positief, vol vertrouwen. En zie: de combinatie van locatie, muziek, rituelen en beelden leveren een weerspiegeling van dat leven op. Uw naasten voegen daar hun lieve woorden aan toe. Er is veel herkenning en er zijn veel herinneringen. Het is met een dankbaar en een positieve boodschap van hoop dat eenieder na afloop naar huis gaat.