Wat is het verschil tussen begraven en cremeren?

Mama is voor altijd terug te vinden in de bladeren, de takken en de stam van de boom.

Begraven

Bij de keuze voor een begraafplaats bent u niet beperkt tot de begraafplaats in de eigen woonplaats of gemeente. Elke Nederlandse gemeente heeft in ieder geval één Algemene Begraafplaats. Iedereen kan hier een verzoek tot begraven indienen. De Gemeente bepaalt wel de regels rond uitgifte van de plek (keuzemogelijkheid of op volgorde; eisen waaraan een monument moet voldoen) en vooral ook de kosten van grafrechten en inlage (gereedmaken en sluiten van het graf).

Daarnaast zijn er zgn. Bijzondere Begraafplaatsen. Dat zijn “particuliere” begraafplaatsen, eigendom van bijvoorbeeld een kerk of organisatie als Natuurbegraven Nederland.
Hier kunnen aparte toegangsregels van toepassing zijn: kleine begraafplaatsen rond een kerk of Joodse begraafplaatsen zijn meestal alleen voor het begraven van de eigen geloofsgenoten beschikbaar. Heeft u over deze zaken vragen neem dan contact met ons op. Wij kunnen u hierover uitgebreid informeren.

Op de meeste begraafplaatsen worden nieuwe graven uitgegeven voor een termijn van 20 jaar. Daarna kan er per 10 (soms 5) jaar verlengd worden. Afhankelijk van de bodemgesteldheid kan er een keuze gemaakt worden of er één, twee of soms drie personen in een graf boven elkaar begraven mogen worden. Bij het aanvragen van een grafplek wordt altijd een “rechthebbende” opgegeven. Dat kan in principe iedereen zijn: de overgebleven partner, een van de kinderen, een onafhankelijke executeur testamentair. Deze “rechthebbende” is de enige persoon die kan bepalen wie als tweede of derde in het graf begraven mag worden. Bij overlijden van de rechthebbende, of deze in het betreffende graf begraven gaat worden of niet, is het belangrijk om een nieuwe rechthebbende op te geven aan de begraafplaatsadministratie.

Voor de Natuurbegraafplaatsen zijn er andere regels. Zo is de termijn van uitgifte onbeperkt van duur; de grafrechten worden vooraf betaald en hoeven dus nooit verlengd te worden. Het graf wordt onderdeel van de natuur; er wordt ook geen ‘onnatuurlijk’ monument op geplaatst; geen bijkomende kosten dus.
Op natuurbegraafplaats Heidepol bij Arnhem bijvoorbeeld, wordt een eenvoudige schijf hout met een naaminscriptie gelegd op het graf. Deze zal langzaam vergaan, maar de nabestaanden hebben de exacte coördinaten van de plek. Met de bijbehorende app op een smartphone is de grafplek precies terug te vinden.
Dit alles neemt veel zorg voor de nabestaanden weg: nooit meer kosten voor verlenging van de grafrechten en geen onderhoud aan het graf zelf.
Er is vrije keuze van de begraafplek in het terrein. Elk graf is bedoeld voor slechts één persoon. Voor de eventuele partner dient de naastgelegen plek gereserveerd (en betaald) te worden.

Cremeren

Bij de keuze voor cremeren bent u vrij in de keuze van een crematorium. Elk crematorium heeft zijn eigen sfeer qua ligging, indeling en inrichting. U kunt kiezen voor het crematorium het dichtste bij of degene waar eerder een familielid is gecremeerd. Wij zullen ook altijd aan heel praktische zaken denken: hoeveel mensen verwacht u dat er zullen komen? Niet alle crematoria kunnen groepen van meer dan 100 personen ontvangen.

Is de voorkeurskeuze van het crematorium bepaald, de gewenste dag van de uitvaart bekend, is er een schatting van het aantal gasten, dan zullen wij in overleg met het crematorium en u een tijdstip vastgeleggen. Hierbij houden we natuurlijk rekening met de hoeveelheid tijd die voor het afscheid in de aula nodig en gewenst is; wordt na afloop gebruik gemaakt van de koffiekamer van het crematorium of wordt de condoleance elders in een zalencentrum of restaurant in de eigen woonplaats gehouden?

Ruim de tijd nemen om het afscheid in alle rust met elkaar te delen is belangrijk.
Wij krijgen vaak de opmerking dat een crematorium zo’n fabriek is. De ene na de andere plechtigheid strak gepland. Dat is niet de realiteit. Elk crematorium geeft de mogelijkheid om extra tijd in de aula en in de koffiekamer te boeken waardoor u niet het idee krijgt dat u weggestuurd wordt als de tijd om is. Dat is allemaal een kwestie van planning en overleg.

Wij kunnen u uitgebreid vertellen over de mogelijkheden van alle crematoria in de wijde omgeving.

Steeds vaker wordt de traditionele volgorde (kerk-bijeenkomst aula-koffie) omgedraaid. De afscheidsbijeenkomst vindt plaats in de kerk of zalencentrum. Aansluitend vindt dan de condoleance/koffietafel plaats. Daar is dan bijna onbeperkt de tijd voor beschikbaar.

Aan het eind van de dag kan dan met een klein familiegezelschap de overledene naar het crematorium begeleid worden. Veel crematoria hebben daarvoor een familiekamer of afscheidskamer beschikbaar. Geen grote aula, maar een intieme ruimte om met een klein groepje nog even samen te zijn.

Het is ook denkbaar om vanuit de zaal de overledene ‘uit te zwaaien’ en de gang naar het crematorium geheel door ons te laten verzorgen. Doordat in deze situaties minder tot geen gebruik gemaakt wordt van de crematoriumfaciliteiten zijn de kosten lager.

Alle crematoria hebben uitgebreide informatie op hun websites staan. Rond Lingewaard zijn de volgende crematoria het meest bekend:

Arnhem: Crematorium en begraafplaats Moscowa

Dieren: Crematorium en begraafplaats Dieren

Doetinchem: Crematorium en begraafplaats en natuurbegraafplaats Slangenburg

Zutphen: Crematorium De Omarming

Ede: Crematorium Slingerbos

Nijmegen: Crematorium Jonkerbos

Beuningen: Crematorium Beuningen

Heteren: Crematorium FineVita

Daarnaast heeft Dela in Nijmegen en Tiel eigen crematoria

 

Bij overlijden belt u: 026 – 32 58 440
Dag en nacht bereikbaar