Begrafenis

Begraven

Bij de keuze voor een begraafplaats bent u niet beperkt tot de begraafplaats in de eigen woonplaats of gemeente. Elke Nederlandse gemeente heeft in ieder geval één Algemene Begraafplaats. Iedereen kan hier een verzoek tot begraven indienen. De Gemeente bepaalt wel de regels rond uitgifte van de plek (keuzemogelijkheid of op volgorde; eisen waaraan een monument moet voldoen) en vooral ook de kosten van grafrechten en inlage (gereedmaken en sluiten van het graf).

Daarnaast zijn er zgn. Bijzondere Begraafplaatsen. Dat zijn “particuliere” begraafplaatsen, eigendom van bijvoorbeeld een kerk of organisatie als Natuurbegraven Nederland.
Hier kunnen aparte toegangsregels van toepassing zijn: kleine begraafplaatsen rond een kerk of Joodse begraafplaatsen zijn meestal alleen voor het begraven van de eigen geloofsgenoten beschikbaar. Heeft u over deze zaken vragen neem dan contact met ons op: 026 – 32 58 440. Wij kunnen u hierover uitgebreid informeren.

Op de meeste begraafplaatsen worden nieuwe graven uitgegeven voor een termijn van 20 jaar. Daarna kan er per 10 (soms 5) jaar verlengd worden. Afhankelijk van de bodemgesteldheid kan er een keuze gemaakt worden of er één, twee of soms drie personen in een graf boven elkaar begraven mogen worden. Bij het aanvragen van een grafplek wordt altijd een “rechthebbende” opgegeven. Dat kan in principe iedereen zijn: de overgebleven partner, een van de kinderen, een onafhankelijke executeur testamentair. Deze “rechthebbende” is de enige persoon die kan bepalen wie als tweede of derde in het graf begraven mag worden. Bij overlijden van de rechthebbende, of deze in het betreffende graf begraven gaat worden of niet, is het belangrijk om een nieuwe rechthebbende op te geven aan de begraafplaatsadministratie.

Natuurbegraafplaatsen

Voor de Natuurbegraafplaatsen zijn er andere regels. Zo is de termijn van uitgifte onbeperkt van duur; de grafrechten worden vooraf betaald en hoeven dus nooit verlengd te worden. Het graf wordt onderdeel van de natuur; er wordt ook geen ‘onnatuurlijk’ monument op geplaatst; geen bijkomende kosten dus.

Voor een lijst met natuurbegraafplaatsen klikt u hier. Aan deze lijst is de in 2019 geopende natuurbegraafplaats Koningsakker (Arnhem) toegevoegd en zal Heidepol (Arnhem) in de zomer uitgebreid zijn.
Naast deze lijst zijn er ook een aantal 'reguliere' begraafplaatsen die een gedeelte van hun terrein beschikbaar hebben gesteld voor natuurbegraven. Een voorbeeld hiervan is Begraafplaats Heiderust in Rheden of de Algemene begraafplaats in Ede.
Op de meeste natuurbegraafplaatsen wordt een eenvoudige schijf hout met een naaminscriptie op het graf gelegd. Deze zal langzaam vergaan, maar de nabestaanden hebben de exacte coördinaten van de plek. Met de bijbehorende app op een smartphone is de grafplek precies terug te vinden.
Dit alles neemt veel zorg voor de nabestaanden weg: nooit meer kosten voor verlenging van de grafrechten en geen onderhoud aan het graf zelf.
Er is vrije keuze van de begraafplek in het terrein. Elk graf is bedoeld voor slechts één persoon. Voor de eventuele partner dient de naastgelegen plek gereserveerd (en betaald) te worden.

Wenst u vrijblijvend meer informatie?